Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Naszej Instytucji.

 

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu dziecka do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Nowym Tomyślu w poszczególnych sprawach.
 1. Indywidualne nauczanie

  • zaświadczenie lekarskie na podstawie druku PPP ,

  • dowody leczenia,

  • wniosek o przyznanie indywidualnego nauczania,

  • aktualna opinia od nauczyciela,

  • jeżeli sprawa dotyczy ucznia szkoły średniej prowadzącej kształcenie w zawodzie - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.
 2. Kształcenie specjalne

  • wniosek o przyznanie kształcenia specjalnego na podstawie druku PPP,

  • opinia od nauczyciela,

  • aktualne wyniki badania psychologiczno-pedagogicznego (w sytuacji jeżeli diagnoza była przeprowadzona poza PPP Nowy Tomyśl)

 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

  • zaświadczenie lekarskie opisujące aktualny stan dziecka,

  • dowody leczenia.

  • wniosek o przyznanie wczesnego wspomagania,

  • opinia nauczyciela prowadzącego w sytuacji uczęszczania przez dziecko do placówki oświatowej.

 4. Opinia preferencyjna

  • zaświadczenie lekarskie opisujące aktualny stan dziecka,

  • opinia od nauczyciela,

  • aktualne wyniki badania psychologiczno-pedagogicznego (w sytuacji jeżeli diagnoza była przeprowadzona poza PPP Nowy Tomyśl)

  • wniosek o wydanie opinii preferencyjnej na podstawie druku PPP

 5. Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na badania psychologiczno-pedagogiczne, badanie zawodowe i konsultację logopedyczną

  • wniosek o przebadanie dziecka na podstawie druku PPP,

  • na badanie należy stawić się z:

   • aktualną opinią od nauczyciela,

   • zeszytami.  

 

Tytuł Wytworzony Odsłony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Naszej Instytucji 09 listopad 2015 Odsłon: 3213